Wyższy standard skuteczności
Blog
Informacje z branży i życia firmy
Wybierz dziedzinę

Jak składać reklamacje do zakupów w Sieci?

Opublikowano: 08-05-2015

Warto pamiętać, że w przypadku zakupów w sieci (traktowanych przez prawo jako umowa handlowa zawierana na odległość) można nie tylko reklamować towar wadliwy, ale także odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Konsument ma na to 14 dni od daty otrzymania przesyłki z towarem. To czas do namysłu. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że zakup był nietrafiony, możesz zwrócić go bez tłumaczenia, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć towar i zwrócić pieniądze.

 

A co w przypadku produktu uszkodzonego lub wadliwego? Wówczas masz prawo do złożenia reklamacji. Dokonujesz tego na podstawie gwarancji, jeżeli została ona udzielona, lub na podstawie rękojmi. Dobrowolnej gwarancji udziela producent, importer lub sprzedawca. Rękojmia natomiast ma charakter obowiązkowy i zawsze dotyczy sprzedawcy. Trwa dwa lata od daty wydania towaru (Kodeks cywilny). W ramach rękojmi konsument ma obowiązek poinformowania sprzedawcy o wadzie produktu w ciągu roku od jej zauważenia. Reklamacje zawsze składamy na piśmie (można za pośrednictwem poczty elektronicznej), możliwie jak najdokładniej opisując wady towaru.

 

Tu warto zwrócić uwagę na nieczyste zagrania ze strony sklepów i sprzedawców internetowych. Mowa o tzw. klauzulach niedozwolonych. Przykład: "Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki" (cytat zaczerpnięty ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Sprzedawca nie ma też prawa żądać od nas paragonu lub faktury na dowód zawarcia transakcji. Takim dowodem może być równie dobrze potwierdzenie płatności kartą lub wyciąg z konta. Konsument jest zobowiązany do tego, by dostarczyć sprzedawcy reklamowany towar w wyznaczonym miejscu. Jeżeli jest to niemożliwe i towar trzeba odesłać, koszty wysyłki obciążają sprzedawcę, nie zaś kupującego.

 

Do reklamacji sprzedawca musi odnieść się w ciągu 14 dni i to w taki sposób, aby konsument miał szansę zapoznania się z odpowiedzią. Nie wystarczy więc wyłącznie zmieścić się w terminie z wysłaniem odpowiedzi. Jednocześnie zaś sama odpowiedź nie oznacza, że sprzedawca zobowiązuje się do naprawy czy wymiany towaru. Jeżeli konsument nie otrzyma odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni może przyjąć, że sprzedawca uznał roszczenie.

 

Prawo do odstąpienia od umowy, czyli skorzystania z czasu do namysłu nie przysługuje konsumentom, którzy zakupili towar przez internet od osób fizycznych. Warunkiem jest zakup od osoby

fot. InternetStandard                                            prowadzącej działalność gospodarczą. Sprzedawca

 

ma prawo żądać zapłaty za towar przed jego wysłaniem. Możliwość zapłaty przy odbiorze wynika z indywidualnych ustaleń między stronami. Na co dzień informacji na temat praw osób kupujących w sieci, jak i w sposób tradycyjny, udzielają miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów. Wiele cennych wskazówek i informacji znajdziecie również w serwisie UOKiK dostępnym pod adresem ezakupy.uokik.gov.pl.

 

Źródło: ezakupy.uokik.gov.pl, InternetStandard

Autor
Sonia Grzenkowicz
Ocena artykułu
5.00 - (5 głosów)
Komentarze
Dodaj komentarz
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się