Wyższy standard skuteczności
Blog
Informacje z branży i życia firmy
Wybierz dziedzinę

Siła napędowa gospodarki

Opublikowano: 08-12-2010
Czas potrzebny do przeczytania: 4:50 min

Nowe technologie są przyszłością i siłą napędową gospodarki – tak można wnioskować z tempa rozwoju firm środkowoeuropejskich, ujętych w najnowszym zestawieniu Deloitte Technology Fast Central Europe 2010.

Podobnie jak w zestawieniu zeszłorocznym, polska trójka najlepszych to: Netmedia S.A, Kompan Sp. z o.o. i Sunrise System sp. z o.o.  W top trójce liderem usług SEO (Search Engine Optimization) w Europie Środkowej okazała się Spółka Sunrise System - z wynikiem 1 362%  jest trzecią najdynamiczniej rozwijającą się firmą  w Polsce w branży nowych technologii, i pierwszą wśród firm specjalizujących się w pozycjonowaniu. W środkowoeuropejskim zestawieniu ogólnym firma pod względem dynamiki przychodów zajęła wysokie 6. miejsce.

W rankingu brany pod uwagę jest  wyłącznie wzrost przychodów firm w ciągu ostatnich pięciu lat, wykazywany w sprawozdaniu finansowym, a zatem tegoroczny ranking porównywał przychód roku 2009 w stosunku do przychodu roku 2005. W finałowej 50-tce znalazło się 10 polskich firm działających w obszarze nowych mediów, telekomunikacji i Internetu.

Aby zakwalifikować firmę do rankingu, należy spełnić następujące kryteria:
- roczne przychody firmy osiągały poziom co najmniej 50,000 EUR w każdym z pięciu lat objętych analizą (2005-2009);
- centrala firmy znajduje się w Europie Środkowej;
- firma opracowuje lub produkuje własne technologie lub przeznacza znaczne kwoty na działalność badawczo-rozwojową;
- w strukturze własnościowej firmy nie dominuje partner strategiczny.

Ranking aktualnych liderów w branży wysokich technologii – Internetu, oprogramowania, telekomunikacji, elektroniki i sprzętu komputerowego - w Europie Centralnej jest częścią szerszego zestawienia, które uwzględnia 500 europejskich, środkowowschodnich oraz afrykańskich liderów nowoczesnych technologii. Miejsce w pięćdziesiątce środkowoeuropejskiego zestawienia oznacza automatyczne zakwalifikowanie firmy do rankingu pięciuset najlepszych na świecie.

Jak Sunrise System osiąga taką skalę dynamiki?
- Oceniamy, że w pierwszym okresie istnienia firmy przyspieszenie w rozwoju wynikało z tego, że rynek wprost czekał na nasze usługi - mówi Paweł Rybak, Wiceprezes Zarządu Sunrise System sp. z o.o., który w imieniu Spółki odbierał wyróżnienie podczas Gali Deloitte Technology Fast Central Europe. Firma jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła świadczyć bardzo profesjonalne usługi marketingu w wyszukiwarkach. Opracowała własne innowacyjne rozwiązania, metody pracy pozycjonerów oparto na wytycznych Google, mocno inwestowała w narzędzia i technologie – wszystko to przyniosło nam uznanie rynku. Aktualnie – wyjaśnia Paweł Rybak - w sytuacji silnej konkurencji w branży, przewagę daje nam rozwój portfela usług pod kątem nowych trendów branżowych i oczekiwań klientów. Kluczową rolę w zapewnieniu kontrahentom jakości usług odgrywa własne Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe, silna, dobrze wykształcona kadra oraz certyfikacja procesów biznesowych w prestiżowych programach konsumenckich i gospodarczych, takich jak na przykład Firma Przyjazna Klientowi czy Deloitte Technology Fast Central Europe.

Źródło: Dane finansowe Sunrise System sp. z o.o.

Co ciekawe z perspektywy metodologii audytu, dynamika wzrostu Sunrise System sp. z o.o. w rankingu jest niższa, niż byłaby, gdyby rok 2005 – kiedy Spółka odnotowała 3-krotny wzrost przychodów - był dla niej … słabszy. Oznacza to, że przy rokrocznym wzroście nie tylko przychodu, ale przede wszystkim zysku i rentowności badanej firmy, parametr dynamiki może być paradoksalnie niższy. 
W ocenie faktycznej dynamiki rozwoju Spółki pierwszym istotnym, choć nie finansowym parametrem jest skuteczność usługi pozycjonowania, rosnąca z roku na rok, co obrazuje poniższy wykres:Źródło: Badania Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Sunrise System sp. z o.o. za lata 2006 - 2010


Proporcjonalny do ilustrowanej powyżej skuteczności usług jest wzrost rentowności Spółki. Powiązanie skuteczności z rentownością wynika z faktu, iż Spółka rozlicza swoje usługi za efekt.

Kształtowanie się rentowności Sunrise System sp. z o.o. przedstawia  się następująco:

Źródło: Dane finansowe Sunrise System sp. z o.o. za lata 2003 – 3kwartał 2010 i prognozy na rok 2010 – 2011 na podstawie podpisanych kontraktów.

Na podstawie bieżących wyników Spółki oraz podpisanych kontraktów możemy prognozować przyszłą dynamikę łącznych przychodów:

Źródło: Dane finansowe Sunrise System sp. z o.o. za lata 2003 – 3kwartał 2010 i prognozy na rok 2010 – 2011 na podstawie podpisanych kontraktów.

Powyższe dane ani informacje o rosnącym z roku na rok zysku firmy nie miały wpływu na pozycję Spółki w zestawieniu.
- Obecność w rankingu Deloitte’a po raz drugi bardzo nas cieszy, niemniej patrząc na nasze wszystkie dane finansowe wszechstronnie, mamy podstawy sądzić, że bardziej miarodajną informację o całościowej kondycji firm dałoby badanie dodatkowych poza przychodem kryteriów - ocenia Paweł Rybak - tak, aby ranking ilustrował efektywność gospodarowania w badanych firmach, wyrażoną wynikami finansowymi i ich przyrostem oraz to, co tak istotne w relacjach inwestorskich – rentowność.

Firma zamierza lobbować ideę wzbogacenia rankingu Deloitte Technology Fast Central Europe 50 o badanie parametru rentowności i zysku - aby możliwie najbardziej obiektywnie ilustrował on, która z firm ocenianej w rankingu branży jest faktycznie najbardziej dynamiczna – i przyszłościowa.

Artykuł dostępny jest również w grudniowym wydaniu miesięcznika Gazeta Bankowa.


Więcej: Polska czołówka bez zmian

Autor
Małgorzata Kucharska
Ocena artykułu
2.86 - (7 głosów)
Komentarze
Dodaj komentarz
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się