Wyższy standard skuteczności
Blog
Informacje z branży i życia firmy
Wybierz dziedzinę

CSR w Google

Opublikowano: 17-12-2009
Czas potrzebny do przeczytania: 1:55 min

Rosnąca troska o środowisko, wzmocnienie roli pracownika w firmie a także etyka w biznesie doprowadziły do przekształcenia świata biznesu. Cel główny zarządzania firmą nie sprowadza się już tylko do uzyskiwania celów lukratywnych, tak by zaspokoić finansowe potrzeby akcjonariuszy. W odpowiedzi na zmianę systemu wartości dobrego zarządzania powstała koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu. Rozwinięta na szczeblu międzynarodowym, raczkująca na poziomie krajowym, znajduje coraz większe uznanie wśród kadr zarządzających. Może być zaadaptowana zarówno przez małe i średnie przedsiębiorstwa jak i przez korporacje. Społeczna odpowiedzialność przybiera różne postacie, na początku mylona z filantropią i ze sponsoringiem, dziś w najlepszych praktykach jest wdrażana na każdym szczeblu, w każdym dziale. Przyjęty model społecznej odpowiedzialności zależy w dużym stopniu od branży. Idealny model strategii CSR, wchodzi w interakcję z główną strategią na każdym szczeblu firmy, w każdej komórce organizacyjnej.

Dalekowzroczność oraz wartości wyrażone w wizji i misji są podstawą strategicznej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Mając taką podstawę, firma musi mieć na względzie cztery obszary społecznej odpowiedzialności przedstawione w formie kwadratu.

CSR w Google


Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu

Google.org – jak twierdzi samo Google, jest ich filantropijną bronią, którą chcą dać odpowiedź na największe wyzwania globalne.

Jedną z wielu inicjatyw, jaką Google podjęło w ramach CSR, a konkretniej środowiska naturalnego, było stworzenie systemu monitorującego zużycie energii. Badania pokazują, że możliwość rejestracji dziennego zużycia energii, ułatwia oszczędzanie i racjonalne gospodarowanie energią elektryczną. Ma to realne przełożenie liczbowe: 5-15% oszczędności miesięcznie na rachunkach za energię elektryczną.

Dużą barierą wprowadzenia tego projektu, jest warunek konieczny rzetelne zbieranie danych, czyli wyposażenie gospodarstw domowych w aparaturę pomiarową.

CSR w Google


Google PowerMeter

Google PowerMeter jest odpowiedzią na jeden z największych problemów światowych – globalne ocieplenie. Google szuka źródła problemu na najniższym szczeblu, w każdym gospodarstwie. Bo to przecież wszystko od nas się zaczyna…

Źródła: Money.pl , Google Blogspot

Autor
Karolina Wojtaszek
Ocena artykułu
5.00 - (1 głos)
Komentarze
Dodaj komentarz
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się