Wyższy standard skuteczności
Blog
Informacje z branży i życia firmy
Wybierz dziedzinę

Sunrise System Przedsiębiorstwem Fair Play 2009

Opublikowano: 10-12-2009
Czas potrzebny do przeczytania: 2:45 min

Po raz kolejny spółka Sunrise System otrzymała prestiżowy tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play, przyznawany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy wsparciu Krajowej Izby Gospodarczej. Nagrodę w imieniu całej firmy odebrał Wiceprezes Zarządu, Paweł Rybak, który komentuje wydarzenie następująco: Wyróżnienie Sunrise System Certyfikatem Przedsiębiorstwa Fair Play dokumentuje fakt, iż nasza firma przynależy do grona nowoczesnych przedsiębiorstw, którym zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki wyznaczają standardy codziennego funkcjonowanie. Tytuły i Certyfikaty Przedsiębiorstwo Fair Play przyznano już po raz 12. Na uroczystej gali w Sali Kongresowej razem z Sunrise System uhonorowanych zostało 647 firm z całej Polski. Celem programu: „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności biznesowej. Firmy honorowane tym zaszczytnym tytułem: * postępują rzetelnie wobec swoich klientów, * terminowo wywiązują się ze zobowiązań w stosunku do skarbu państwa, * tworzą swoim pracownikom warunki sprzyjające efektywnej pracy, * uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych, * potrafią usatysfakcjonować wymagających klientów, * uczciwie i rzetelnie reklamują się, nie dyskredytując przy tym konkurencji, * są przyjazna dla środowiska naturalnego. Weryfikacja firm zakwalifikowanych do udziału w konkursie Przedsiębiorstwo Fair Play odbywa się dwuetapowo. W pierwszej części audytu kapituła Nagrody ocenia ankiety, w których przedsiębiorcy prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg szczegółowych pytań, m.in. na temat relacji z pracownikami, klientami i kontrahentami. W tej części weryfikacji - firmy ubiegające się o tytuł „Fair Play” – muszą przedstawić stosowne dokumenty, poświadczające prawdziwość danych wskazanych w ankiecie. W drugim etapie merytoryczni audytorzy przeprowadzają wewnętrzną kontrolę w firmach. Weryfikacja przedsiębiorstw realizowana jest również przez analizę danych dostarczonych przez urzędy wojewódzki, urzędy pracy, banki, ZUS i inspekcję pracy. Dodatkową częścią oceny przedsiębiorstw jest badanie ankietowe kontrahentów i klientów firm. O rekomendacji firmy do tytułu i certyfikatu „Fair Play” decyduje suma ocen przyznanych przez klientów, kontrahentów i audytorów. Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play jest klarownym sygnałem dla polskich i zagranicznych kontrahentów, że firma nagrodzona tym tytułem jest godna zaufania i warto wchodzić z nią w kontakty biznesowe. 12 edycja konkursu cieszyła się rekordowym zainteresowaniem firm – można ocenić to jako potrzebę weryfikacji postawy biznesowej w czasach o wyjątkowo zaostrzonej konkurencji. Z 647 wyróżnionych przedsiębiorstw największa grupę stanowiły firmy usługowe (54%) natomiast najmniejsza - handlowe (15%). Najwięcej laureatów XII edycji pochodzi z województwa śląskiego – 110 i wielkopolskiego – 98. Najmniej wyróżnionych przedsiębiorstw wywodzi się z województwa świętokrzyskiego – 8 firm. Dziękujemy naszym klientom i kontrahentom, pracownikom i współpracownikom, że oceniają nas wysoko w audytach. Staramy się zapracować na te opinie dzień po dniu podczas każdego kontaktu. Następna, XIII edycja konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play już za rok. Przed nami kolejny rok budowania przejrzystych struktur firmy, zgranego zespołu, innowacyjnych usług i klarownych metod działania. Fotorelacja z Gali już... jutro!

Autor
Maciej Jurek
Ocena artykułu
5.00 - (1 głos)
Komentarze
Dodaj komentarz
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się