61 655 95 55
Wyższy standard skuteczności
Blog
Informacje z branży i życia firmy
Wybierz dziedzinę

3 ETAPY = 3 SUKCESY, Case Study ze współpracy z Grupą Azoty

Opublikowano: 15-05-2018
Czas potrzebny do przeczytania: 6:15 min
Kampania AdWords przyczyniła się do zbudowania świadomości marki NOXy®, należącej do naszego klienta Grupy Azoty. Na co postawiliśmy w budowaniu strategii reklamowej? Co przyczyniło się do osiągnięcia takich wyników?
Kilka słów o firmie

Grupa Azoty – producent komplementarnego rozwiązania AdBlue®

Grupa Azoty należy do jednej z największych grup kapitałowych w branży nawozowo-chemicznej w Europie. Posiada ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej jako producent innowacyjnych rozwiązań w zakresie polskiej chemii przemysłowej. Do flagowych wyrobów zaliczają się nawozy azotowe jak mocznik, saletra amonowa, płynne nawozy RSM® i RSM®S oraz wieloskładnikowe NPK. Na bazie doświadczenia produkcyjnego w branży chemicznej Grupa Azoty oferuje NOXy® jako komplementarne rozwiązanie oferujące AdBlue® w najwyższej jakości. AdBlue® to specjalny środek do katalizatorów pozwalający znacząco ograniczyć emisję tlenków azotu (NOx), co sprawia, że możliwa jest redukcja spalin.


Filary współpracy

Jakie były oczekiwania?

Współpraca Sunrise System i Grupy Azoty SA w zakresie kampanii AdWords rozpoczęła się 18 grudnia 2017 roku. Celem spółki było zbudowanie świadomości marki NOXy® oraz dotarcie do potencjalnych klientów zainteresowanych zakupem produktu tej marki – AdBlue®. Dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów opracowaliśmy strategię reklamową w środowisku AdWords opartą na realizacji celów w trzech etapach.
 

Jakie kroki podjęliśmy?
Przygotowaliśmy kampanię wideo realizowaną w cyklu miesięcznym na serwisie YouTube. Wybraliśmy jeden format – in stream, w którym reklama Klienta wyświetla się przed filmem. Zwróciliśmy przy tym szczególną uwagę na takie kierowanie reklam, które umożliwia jej wyświetlenie w odpowiednim miejscu oraz czasie. Postawiliśmy jednocześnie na kilka elementów, które odpowiadały profilowi działalności spółki, a mianowicie: na wybrane kanały lub filmy oraz na określoną tematykę filmów na YouTube. W ten sposób mogliśmy dotrzeć do potencjalnych klientów z branży motoryzacyjno-logistycznej i poinformować ich o produkcie marki NOXy®.

EFEKT I

Zbudowanie dużej grupy odbiorców

Wypracowaliśmy znakomity zasięg kampanii wideo i uzyskaliśmy imponujące 467 596 obejrzeń już na pierwszym etapie kampanii. Osiągnęliśmy ten wynik dzięki przemyślanemu doborowi grupy odbiorców. Odrzuciliśmy najniższą kategorię wiekową (18-24 lat), ponieważ chcieliśmy od początku skupić się na użytkownikach, posiadających własne samochody, będących osobami decyzyjnymi w związku z ich techniczną sprawnością. Zdecydowaliśmy się na wybór użytkowników o podobnych zainteresowaniach, wobec czego do grupy potencjalnych odbiorców reklam AdWords zakwalifikowaliśmy entuzjastów ekologicznego trybu życia oraz miłośników samochodów.


Wykres prezentuje liczbę obejrzeń filmu na pierwszym etapie kampanii AdWords. Źródło: Google Analytics


Jednocześnie gromadziliśmy jak największą ilość danych, niezbędnych do dalszej optymalizacji kampanii – pod kątem oceny zachowań i zainteresowania odbiorców treścią filmu.

 

EFEKT II


Optymalizacja grupy odbiorców i obniżenie stawki CPV

W drugim etapie kampanii – trwającym zaledwie 5 dni – film został obejrzany aż 129 944 razy, do czego przyczyniło się umiejętne poszerzenie grupy odbiorców. Wraz z dotychczasowym kluczem doboru, czyli według zainteresowań (entuzjaści ekologicznego trybu życia i miłośnicy samochodów), zastosowaliśmy kierowanie na odbiorców na rynku – konkretnie chodziło nam o dotarcie do właścicieli samochodów firmowych, decydujących w kwestii zaopatrzenia floty firmy oraz nadzorujących jej sprawność techniczną.


Wykres prezentuje liczbę obejrzeń filmu na drugim etapie kampanii AdWords. Źródło: Google AnalyticsPonadto odbiorcy oglądali film dłużej, na co wyraźnie wskazują wyniki procentowe zakresu odtwarzania filmu. Na każdym etapie odnotowaliśmy wzrost zainteresowania.


Tabela prezentuje procentowy udział liczby obejrzeń filmu w kolejnych zakresach jego odtwarzania na drugim etapie kampanii AdWords. Źródło: Google AnalyticsRosnące zaangażowanie odbiorców oraz bardzo duża liczba wyświetleń filmu były efektem poszerzenia grupy odbiorców indywidualnych, jak i biznesowych. Przełożyło się to na pokaźne zwiększenie rozpoznawalności marki NOXy® oraz jej produktów.
 

Równolegle zależało nam na zaangażowaniu w oglądanie reklamy jeszcze większego grona odbiorców i to bez zmiany budżetu dziennego. Dlatego skupiliśmy się na obniżeniu śr. CPV (Cost Per View – koszt obejrzenia), systematycznie schodząc na niższe kwoty przy jednoczesnym obserwowaniu wskaźnika obejrzeń. Optymalny czas trwania kampanii oraz dobrze dopasowana grupa odbiorców pozwoliły nam na śmiałe licytowanie, dzięki czemu osiągnęliśmy w efekcie maksymalnie obniżoną stawkę 0,01 zł.

EFEKT III

Wzrost zaangażowania odbiorców

Na trzecim etapie kampanii ponownie wzrósł odsetek odbiorców zaangażowanych w obejrzenie reklamy w kolejnych zakresach odtwarzania filmu (25%, 50%, 75% i 100%).

Tabela prezentuje procentowy udział liczby obejrzeń filmu w kolejnych zakresach jego odtwarzania na trzecim etapie kampanii AdWords.  Źródło: Google Analytics

 

Osiągnęliśmy to dzięki ponownej optymalizacji doboru grupy odbiorców w obrębie funkcjonującej już kampanii. Postanowiliśmy zrezygnować ze skierowania reklam do miłośników samochodów, a pozostaliśmy przy entuzjastach ekologicznego trybu życia (odbiorcy o podobnych zainteresowaniach) oraz właścicielach floty firmowej (odbiorcy na rynku). Dzięki temu nie tylko dodatkowo wzrosło zaangażowanie odbiorców w oglądanie filmu, ale też zrównoważyliśmy wyświetlanie reklam pomiędzy grupą klientów indywidualnych a grupą odbiorców o profilu biznesowym. Ponadto połączyliśmy konta AdWords z kontem YouTube Grupy Azoty i utworzyliśmy nową kampanię skupioną na osobach, które oglądały dowolny film kanału spółki, co jeszcze bardziej podniosło zaangażowanie odbiorców.

Równolegle pracowaliśmy nad utrzymaniem bardzo korzystnej, niskiej stawki za obejrzenie filmu – 0,01 zł – którą wypracowaliśmy już na drugim etapie kampanii.

Skutecznie skierowana reklama

Współpraca w ramach kampanii AdWords pozwoliła osiągnąć potężny wzrost zaangażowania odbiorców w obejrzenie filmów marki NOXy®, należącej do Grupy Azoty. Wydłużenie średniego czasu oglądania oraz wzrost wszystkich wskaźników w zakresie odtwarzania filmu wskazują na większe zainteresowanie odbiorców przekazem reklamowym zawartym w wideo. Świadczy to jednocześnie o wzroście świadomości marki wśród internautów.

Zdecydowaliśmy się na reklamę AdWords, ponieważ zależało nam na intensywnej promocji marki NOXy® - komentuje Sławomir Staręga – Szef Biura Marketingu Grupa Azoty Puławy – Dobrze stargetowana reklama okazała się dokładnie tym, czego oczekiwaliśmy po współpracy z agencją SEO. Więcej odbiorców identyfikuje naszą markę i rozpoznaje jej produkty, a nasz kanał na YouTube jest częściej odwiedzany, dzięki czemu budujemy mocną społeczność wokół naszego brandu”.

Autor
Magda Drajkowska
Ocena artykułu
4.27 - (11 głosów)
Komentarze
Dodaj komentarz
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się