Bezpłatny audyt SEO

Sprawdź aż 70 parametrów Twojej strony!

Ikona

Co to jest .htaccess?

Plik konfiguracyjny .htaccess (skrót od hypertext access) jest używany głównie w serwerach WWW opartych na systemie Apache. Umożliwia administratorom witryny określanie różnych ustawień konfiguracyjnych na poziomie katalogu lub witryny, co pozwala na dostosowanie zachowania serwera WWW.

 

Kiedy korzystać z .htaccess?

Plik .htaccess jest używany, gdy trzeba dokonać szybkich i lokalnych zmian w konfiguracji serwera WWW, bez konieczności modyfikowania głównych plików konfiguracyjnych serwera.

Jest to szczególnie przydatne przy:

 • autoryzacji dostępu – .htaccess umożliwia kontrolę dostępu do określonych części witryny za pomocą haseł, listy IP itp.
 • przekierowaniach URL z jednego adresu na inny, co jest przydatne w zarządzaniu ruchem na stronie,
 • zmianie ustawień serwera – .htaccess pozwala na zmianę różnych ustawień serwera, np. limitów czasowych, typów plików obsługiwanych przez serwer i kompresji danych,
 • zarządzaniu pamięcią podręczną i buforowaniem, co może poprawić wydajność strony,
 • zabezpieczaniu witryny przed atakami na pliki konfiguracyjne,
 • blokowaniu dostępu do określonych katalogów i plików lub określonych typów żądań.

 

 

Przykłady dyrektyw w .htaccess

1. Przekierowanie z jednego adresu URL na inny:

Redirect 301 /stary-url http://www.nowy-url.com/nowy-url

Dyrektywa przekieruje żądania z /stary-url na http://www.nowy-url.com/nowy-url za pomocą kodu odpowiedzi HTTP 301 (trwałe przekierowanie).

 

2. Zabezpieczenie katalogu hasłem:

AuthType Basic

AuthName „Wymagane uwierzytelnienie”

AuthUserFile /ścieżka/do/.htpasswd

Require valid-user

Ta dyrektywa wymaga uwierzytelnienia użytkownika przy próbie dostępu do chronionego hasłem katalogu.

 

2. Blokowanie dostępu do określonych plików lub katalogów:

<Files „poufny-plik.txt”>

Require all denied

</Files>

Dyrektywa blokuje dostęp do pliku poufny-plik.txt dla wszystkich użytkowników.

 

3. Ustawianie limitów pamięci podręcznej dla różnych typów plików:

<IfModule mod_headers.c>

<FilesMatch „\.(jpg|jpeg|png|gif|js|css)$”>

Header set Cache-Control „max-age=604800, public”

</FilesMatch>

</IfModule>

Ta dyrektywa ustawia maksymalny czas przechowywania w pamięci podręcznej dla plików graficznych i styli CSS na 7 dni (604800 sekund).

 

Składnia .htaccess

Składnia pliku .htaccess jest dość prosta, ale różni się w zależności od używanej dyrektywy i ustawień serwera. Warto zawsze dokładnie sprawdzać dokumentację dyrektyw i modułów serwera Apache, aby upewnić się, że używana składnia jest prawidłowa.

  • Komentarze w pliku .htaccess rozpoczynają się od znaku #. Komentarze są ignorowane przez serwer i służą do dodawania notatek dla osób czytających plik.

 

Przykład:

# To jest komentarz

 

 • Dyrektywy definiują konkretne działania, jakie serwer WWW ma wykonać. Każda dyrektywa ma określoną składnię, ale zazwyczaj składa się z nazwy dyrektywy, ewentualnych argumentów i ich wartości.

 

Przykład:

Dyrektywa argument1 wartość1 wartość2

 

 • Dyrektywy mogą być grupowane w bloki za pomocą nawiasów klamrowych {}, gdy chcemy zastosować pewne ustawienia tylko dla określonych katalogów czy konkretnych typów plików.

 

Przykład:

<Directory „/ścieżka/do/katalogu”>

Dyrektywa argument1 wartość1

Dyrektywa argument2 wartość2

</Directory>

 

 • Warunki stosuje się w dyrektywach, aby określić, kiedy powinny zostać wykonane. Są określane za pomocą If… i mogą zawierać różne warunki, np. testy na dostępność modułów, wartości nagłówków HTTP itp.

 

Przykład:

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteRule ^old-page\.html$ /new-page.html [R=301,L]

</IfModule>

 

Zapisz się do newslettera

E-book dostaniesz w prezencie!

Przeczytaj także
Zarabiaj więcej dzięki marketingowi internetowemu. Porozmawiajmy!
Zamów bezpłatną konsultację
Ikona Ikona Ikona

Na dobry start
proponujemy Ci bezpłatnie:

Bezpłatna wycena
Kontakt

Wyprzedź
konkurencję

Zadaj pytanie ekspertowi

739 943 700