Wyższy standard skuteczności
Prywatność
Polityka prywatności
 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka Prywatności lub regulamin) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w serwisie sunrisesystem.pl (dalej: Serwis) w związku z korzystaniem przez nich z formularza rekrutacyjnego, formularza zapytania ofertowego poprzez Serwis, subskrypcji newslettera i zamieszczania komentarzy na blogu.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Sunrise System sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000489705, NIP: 783 1707183.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Aktywowanie subskrypcji newslettera i wysłanie formularza zapytania ofertowego przez Użytkownika oznacza, że akceptuje on wszystkie punkty niniejszej Polityki i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przesłanych informacji przez Sunrise System sp. z o.o. sp. k. w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.)
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zapytania ofertowego, w celu zgłoszenia kandydatury do rekrutacji, subskrypcji newslettera.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. Nie dopuszcza się stosowania w komentarzu:
  1. treści niezgodnych z prawem, nawołujących do uprzedzeń rasowych, wyznaniowych, etnicznych ani propagujących przemoc;
  2. treści pornograficznych ani w żaden sposób godzących w przyjęte powszechnie społeczne normy moralne i obyczajowe;
  3. zdjęć, do których użytkownik Serwisu nie posiada praw autorskich lub zdjęć naruszających normy dobrego obyczaju.
 14. Użytkownik zamieszczając w Serwisie zdjęcie, oświadcza, że posiada prawa autorskie do tego zdjęcia w zakresie niezbędnym do dozwolonego rozpowszechniania go w Serwisie.
 15. Sunrise System sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo zwracania się do użytkowników o dokonanie stosownych uzupełnień w treści zgłoszonych przez nich komentarzy oraz prawo do usunięcia komentarza lub zdjęcia bez ostrzeżenia i podawania przyczyny.
 16. Wysłanie formularza / komentarza przez Użytkownika oznacza, że potwierdza on autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. Sunrise System sp. z o.o. sp. k. nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu komentarza.
 17. Sunrise System sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z Serwisu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczonych w Serwisie, w tym wiarygodność informacji podawanych w komentarzach.
 18. Sunrise System sp. z o.o. sp. k. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Jednocześnie Sunrise System sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w działaniu Serwisu.
 19. Sunrise System sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.
 20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Sunrise System sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 21. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się