Wyższy standard skuteczności
Blog
Informacje z branży i życia firmy
Wybierz dziedzinę

Nie ma Cię na fejsie? Nie istniejesz...

Opublikowano: 18-03-2014

 

Kit, mit, czy pomoc w słusznej sprawie

Współcześnie większość marketerów nie ma wątpliwości co do konieczności istnienia marki w mediach społecznościowych. Dobrze zbudowana strategia daje szereg nowych możliwości promocji, budowania pozytywnego wizerunku marki oraz kontaktu z odbiorcami. Sieć umożliwia także zdecydowanie tańsze przekazywanie informacji, a przy tym dozwolony jest bardziej bezpośredni przekaz – bez nadmiernej egzaltacji i kokieterii w stosunku do potencjalnych Klientów.

 

Do głównych zalet obecności w przestrzeni społecznościowej Internetu należą:
 - zasięg - Nieograniczony transfer informacji obejmuje cały świat. Zostały tu zniesione bariery transportowe, kosztowe, czy też organizacyjne.
 - dostępność - Z wirtualnych mediów społecznościowych można korzystać o każdej porze dnia i nocy, bez dodatkowych opłat.
 - użyteczność - Portale bazujące na zasadach social media opierają się na użytkownikach, wykorzystują ich aktywność i obecność.
 - aktualność - Informacje pojawiające się w mediach tego typu stanowią z reguły komentarz do bieżącej sytuacji i rozchodzą się w bardzo szybkim tempie.
 - stałość - Pojawiające się wiadomości na portalach są stale dostępne, jest to szczególnie pomocne w śledzeniu zmian.

Konto firmowe na portalu społecznościowym spełnia wiele funkcji:

 

 

Źródło: Charakterystyka

 

Warto unikać jednak hurraoptymizmu i nie rzucać się na oślep w objęcia Social Media. Należy naprawdę solidnie opracować strategię istnienia w mediach społecznościowych i systematycznie realizować założenia.

 

Skuteczny plan działania

Obecność w przestrzeni social media wymaga zaangażowania, czasu oraz odpowiednio przygotowanej strategii. Dla zbudowania i realizowania planu działania kluczowe znaczenie ma metodyczne wypełnianie poszczególnych etapów, czyli:


1.    Analiza sytuacji wyjściowej
Przynoszącą wymierne korzyści techniką jest analiza SWOT, opierająca się na prześledzeniu słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń. W ten sposób powstają solidne podstawy, stanowiące zarys sytuacji wyjściowej. Na tym etapie należy także przyjrzeć się także konkurencji i działaniom, jakie podejmuje oraz zaobserwować potencjalne grupy docelowe.

 

Źródło: Kompedium wiedzy

 

2.    Określanie celów biznesowych i komunikacyjnych
W tej fazie najczęściej dokonuje się analizy SMART, która pozwala wyodrębnić czynniki, na których będą opierały się późniejsze cele: biznesowe – np. chcę mieć większą sprzedaż, chcę wykonywać więcej usług; komunikacyjne – ogólne i szczegółowe. Konieczne jest także wyznaczenie na tym poziomie punktu odniesienia, który będziemy z każdym krokiem na przód przesuwali ustanawiając nowy poziom działań.

 

3.    Wytyczenie grupy docelowej
Wyznaczenie grona odbiorców, wymaga zebrania podstawowych danych w zakresie wieku, płci, miejsca zamieszkania, ale warto sięgnąć głębiej. Im więcej wiemy o odbiorcach, tym lepiej możemy doprecyzować target.

4.    Przygotowanie komunikatu
Określenie grupy docelowej pozostawia problem sformułowaniu komunikatu, czyli tego co przekazać, w jaki sposób, z jaką częstotliwością.

5.    Wyznaczenie ogólnej koncepcji
Określenie BIG IDEA działań komunikacyjnych pozwala zachować spójność podejmowanych czynności. Krótka myśl sformułowana w jednym – dwóch zdaniach zamyka problem pomysłu na kampanię.

 

6.    Dobór narzędzi
Stale pojawiające się nowe media społecznościowe, a także różnorodność już istniejących w Sieci wymagają starannego przemyślenia. Warto zastanowić się, jakie informacje i w jakiej formie umieszczać na poszczególnych profilach. Najlepiej wybrać te kanały transmisji danych, które najpełniej odpowiadają celom i charakterystyce grupy docelowej.

 

 

Źródło: Socjomania

 

7.    Harmonogram i budżet
Wyznaczenie nakładów na działania w social mediach pozwalają zaplanować skuteczną kampanię. Należy uwzględnić w tym przypadku czas i koszt poniesiony przez pracodawcę z tytułu działań prowadzonych na rzecz mediów społecznościowych przez pracowników. Warto uwzględnić koszty reklamowe, zasobów ludzkich, itp.

8.    Realizacja
Wykonanie wszystkich zaplanowanych wyżej działań.

9.    Walidacja
Ten etap wymaga określenia tego, co i w jaki sposób chcemy zmierzyć. W tej fazie prac możemy zdecydować czy podjęte przez nas czynności przyniosły pożądane efekty w zestawieniu z punktem odniesienia i zamierzonymi celami.

 

Źródła: Socjomania, Nowy Marketing, Brief

Autor
Magdalena Drajkowska
Ocena artykułu
3.67 - (3 głosy)
Komentarze
Dodaj komentarz
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się