Wyższy standard skuteczności
Blog
Informacje z branży i życia firmy
Wybierz dziedzinę

eCommerce – zielona wyspa rynku sprzedaży

Opublikowano: 07-02-2014
Czas potrzebny do przeczytania: 4:10 min

CubeResearch już po raz trzeci wziął pod lupę firmy związane z handlem elektronicznym. Badanie przeprowadzone na 488 sklepach internetowych wylosowanych spośród ponad 9 tysięcy miało na celu określenie koniunktury rynku w 2013 roku oraz wskazanie zjawisk, jakie zdaniem właścicieli sklepów będą miały największy wpływ na rozwój branży w roku 2014. Zapytano ich między innymi o ocenę kondycję swoich firm, typ postawy, jaką prezentują jako sprzedawcy, cele założone na 2014 rok oraz przewidywane na ten okres trendy.

 

Jest dobrze, ale nie rewelacyjnie

Większość właścicieli sklepów internetowych pozytywnie ocenia rok 2013 z perspektywy prowadzonej działalności. 58% z nich zanotowało wzrost sprzedaży, a 61% może pochwalić się wzrostem liczby kupujących. Ogólna sytuacja finansowa uległa poprawie w przypadku 44% badanych. Wydawać by się mogło, że powyższe dane napawają optymizmem. Porównując je z badaniami z poprzedniego roku zauważyć można jednak, że rynek eCommerce nie tylko się nie rozpędza, ale nawet zaczyna hamować. W badaniu dla 2012 roku tylko 16% osób uznało, że ich sytuacja pogorszyła się, tymczasem w 2013 roku było ich już 25%. Podobne dane dotyczą sklepów notujących spadek sprzedaży – ich liczba wzrosła z 14% do 25. Aż 29% przedsiębiorców uznało sytuację finansową swojego sklepu za gorszą, podczas gdy w poprzednim roku było ich zaledwie 18%.

 

 

Źródło: CubeResearch

 

Koniec z wojną cenową?

Zdecydowana większość właścicieli sklepów internetowych to optymiści. 75% z nich ma nadzieję, że w 2014 roku ogólna sytuacja sklepu ulegnie poprawie a wartość sprzedaży wzrośnie. Jeszcze więcej, bo aż  80% osób jest zdania, że w bieżącym roku przybędzie im klientów. Być może na ich oczekiwania mają wpływ doniesienia o tym, że trwający od kilku lat kryzys powoli mija i w związku z tym gospodarka znów będzie się rozwijać. Sprzedawcy bardzo liczą na to, że w związku z poprawą sytuacji gospodarczej zakończy się także wojna cenowa. 70% z nich uważa, że poziom cen w ich sklepach pozostanie bez zmian.

 

Mniej liderów, więcej aktywistów

Badani zostali zapytani także o to, jaką postawę prezentują prowadząc sklep. Okazuje się, że są to głównie ZDOBYWCY (35%) – przedsiębiorcy, którym zależy na byciu na pierwszym miejscu w swojej dziedzinie, oraz AKTYWNI  (37%) – osoby dobrze znające swoją branżę i chcące wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwijania działalności. W stosunku do poprzedniego roku liczba ZDOBYWCÓW nieznacznie spadła – w 2012 było ich 41%. Wzrosła natomiast liczba AKTYWNYCH. Odsetek osób wykazujących taką postawę w 2012 roku wynosił zaledwie 28%. Pokazuje to, jak bardzo zmieniła się świadomość przedsiębiorców. Coraz większy nacisk kładą oni na wiedzę oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania, wierząc, że właśnie to pozwoli im osiągnąć sukces. A jak ten sukces jest przez nich rozumiany? 59% badanych za tegoroczny cel stawia sobie przyciągnięcie do sklepów nowych klientów, a 51% chce rozszerzyć działalność o nowe produkty i usługi. Zaledwie kilkunastu % zależy na tym, aby zredukować koszty działalności i uniknąć bankructwa. Dane te pokazują, że większoścć przedsiębiorców chce rozwijać działalność, a nie tylko utrzymywać ją na dotychczasowym poziomie.

 

 

Źródło: CubeResearch

 

Trendy 2014

CubeResearch przedstawił kilka tendencji, jakie mogą opanować rynek w 2014 roku i poprosił ankietowanych o wyrażenie swojego zdania na ich temat. Większość badanych uznała, że na rynek zakupów internetowych coraz większy wpływ będzie miał Google, który już zapowiedział swoją ekspansję wprowadzając usługę Google Shopping. Wiele osób zgadza się także z tym, że będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem wielourządzeniowości, co wytworzy konieczność dostosowania serwisów do potrzeb różnych platform – komputerów, telefonów oraz tabletów. Niespełna3/4  badanych jest zdania, że duży wpływ na rozwój branży w tym roku będą mieli sami klienci , dlatego ważna jest odpowiednia komunikacja z nimi oraz analizowanie ich potrzeb.


Zadziwiające jest, że wielu przedsiębiorców nie miało zdania na temat znaczenia Content Marketingu (54%)  i Bitcoin’ów (56%) w handlu elektronicznym. Być może taka postawa wynika z braku wiedzy na temat znaczenia tych pojęć, a to oznacza, że przedsiębiorcy muszą się jeszcze wiele nauczyć i uważnie śledzić pojawiające się zmiany.  Brak wiedzy dotyczy także modelu RTB – zdecydowana większość (75%) przedsiębiorców nie korzysta z tego tej formy reklamy – głównie dlatego, że nie zdaje sobie sprawy, na czym ona polega.


eCommerce a Social Media

Osoby zajmujące się handlem internetowym ostrożnie podchodzą do promocji swoich firm w mediach społecznościowych. Wprawdzie aż 84% z nich korzysta tego typu formy aktywności, ale tylko 14% zdecydowanie uznaje ją za efektywną. Większość nie dysponuje osobnym budżetem przeznaczonym na social media, zaledwie 3/4 zamierza zwiększyć nakłady na tę formę reklamy. Wśród portali, z których korzystają przedsiębiorcy, na pierwszym miejscu bezkonkurencyjnie plasuje się Facebook. Jego użyteczność uznaje aż 90% badanych.

 

 

Źródło: CubeResearch

 

Sceptyczny stosunek do mediów społecznościowych zapewnie również wynika z niewiedzy. Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego, ile korzyści może przynieść im aktywna działalność na fanpage’ach i w jaki sposób je wykorzystywać.


Badanie CubeResearch potwierdza, że w 2014 rynek eCommerce powinien zanotować wyraźny rozwój – choć może nie tak duży, jak w latach poprzednich. Sprzedawcy, którym zależy na podniesieniu zysków, powinni zwracać baczną uwagę na najnowsze trendy i wykorzystywać możliwości social media i RTB. Wiedza na temat rosnących potrzeb klientów oraz umiejętność odpowiedzenia na nie za pomocą odpowiednich narzędzi – to klucz do osiągnięcia sukcesu w eCommerce w 2014 roku.

 

Źródło: CubeResearch

Autor
Małgorzata Kucharska
Ocena artykułu
5.00 - (5 głosów)
Komentarze
Dodaj komentarz
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się