61 655 95 55
Wyższy standard skuteczności
Blog
Informacje z branży i życia firmy
Wybierz dziedzinę

Sunrise System po raz trzeci w gronie Firm Przyjaznych Klientowi

Opublikowano: 22-05-2012
Czas potrzebny do przeczytania: 2:40 min

Nadal jedyna taka w branży i w szczupłym, elitarnym gronie 18 wyróżnionych – 21 maja 2012 Spółka Sunrise System podczas Gali w Hotelu Mariott po raz trzeci uzyskała Godło Firmy Przyjaznej Klientowi.

Podstawą do uzyskania Godła jest audyt przeprowadzany anonimowo wśród klientów firmy przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, niezależną instytucję otoczenia biznesu wspierająca wdrażanie innowacji w gospodarce.

Badanie satysfakcji klientów Sunrise System sp. z o.o. audytorzy Fundacji przeprowadzili w dniach 5-25 marca 2012. Celem badania była ocena zadowolenia klientów Spółki ze współpracy z opiekunami klienta, z obsługi infolinii firmy oraz określenie prawdopodobieństwa rekomendacji Sunrise System sp. z o.o. innym podmiotom.
Na podstawie zebranych od klientów opinii Spółka otrzymała we wszystkich badanych obszarach oceny wyższe niż 80%. Najwyżej została oceniona obsługa w poszczególnych kanałach komunikacji (na poziomie 92%).

W ocenie Kapituły Programu, Klienci postrzegają Sunrise System jako firmę godną zaufania, oferującą usługi wysokiej jakości i zaspokajającą potrzeby swoich klientów. Co ważne, badanie wykazało, że Sunrise System pozytywnie i długofalowo kształtuje relacje z pozyskanymi klientami - w miarę trwania współpracy odczuwają rosnącą satysfakcję z usług i poziomu obsługi. Podobnie w czasie wzrasta gotowość do polecenia usług Spółki innym firmom.

Według Prezesa Zarządu Spółki, Pawła Rybaka, odbierającego  Godło podczas Gali, ponowne zdobycie Godła Firma Przyjazna Klientowi to istotny element polityki jakości obsługi klienta: Z punktu widzenia pozycji rynkowej sukces jest podwójny, bowiem żadna firma konkurencyjna wobec spółki nie przeszła pozytywnie tej weryfikacji lub się jej nie poddała, natomiast Sunrise System jest posiadaczem tego zaszczytnego certyfikatu trzykrotnie z rzędu.Poddawanie się audytom jest częścią stałej weryfikacji standardów obsługi i oceniam – ich obiektywizm pozwala nam wyciągać wnioski pomocne w rozwijaniu strategii sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Misją Sunrise System jest zapewnienie usług marketingu internetowego najwyższej jakości i wspieranie tym samym naszych klientów w osiąganiu sukcesu gospodarczego – sądzę, że aktywny udział w programie Firma Przyjazna Klientowi pomaga ją realizować.

Marta Gałązka, Prokurent Spółki i Dyrektor Pionu Obsługi Klienta i Administracji, tak definiuje czynniki determinujące wysoką jakość obsługi: Troska o jakość obsługi klienta przejawia się na wielu poziomach. Przede wszystkim, Pion Obsługi Klienta jest wyodrębniony ze struktur handlowych – po rozpoczęciu współpracy z firmą każdy klient otrzymuje profesjonalnego doradcę lub menedżera, który dba o satysfakcję klienta ze współpracy w całym okresie jej trwania. Do zadań  takiego dedykowanego opiekuna należy troska o przebieg kampanii prowadzonych dla klienta, rozpatrywanie wszelkich płynących od niego sygnałów oraz aktywne rozwijanie świadczonych usług. Pozwala to skupić się na ewoluujących potrzebach naszych klientów.

Autor
Małgorzata Kucharska
Ocena artykułu
3.07 - (15 głosów)
Komentarze
Dodaj komentarz
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się