Wyższy standard skuteczności
Blog
Informacje z branży i życia firmy
Wybierz dziedzinę

Znakuj się rozważnie - znaki towarowe w linkach sponsorowanych

Opublikowano: 28-04-2008
Czas potrzebny do przeczytania: 2:40 min

Chyba nie istnieje nic równie frustrującego, co odkrycie, że ktoś podszywa się pod nasz sukces. Może się tak zdarzyć także wówczas, gdy inna firma używa naszego znaku towarowego w treści linku sponsorowanego lub jako wyrażenie kluczowe.

Jak temu zaradzić?

Znak towarowy, czyli słowny bądź ikoniczny wyróżnik produktu lub usługi, jest chroniony prawem jako własność podmiotu posiadającego ów produkt/usługę. Z tego względu umieszczanie znaku towarowego w treści linku sponsorowanego wymaga pewności, że jest się jego właścicielem. Oczywiście, zabronione jest używanie znaków towarowych Google, które jest w tym wypadku jedynie nośnikiem, medium reklamy. Należą do nich: Google, Froogle, Gmail, Orkut, Keyhole i PageRank.

Użycie znaków towarowych – Google AdWords

Podczas prowadzenia kampanii Google AdWords właściciel znaku towarowego w postaci hasła może użyć go jako wyrażenia kluczowego i zamieścić w treści reklamy. Czy Google rozstrzyga, czy użycie znaku jest legalne? Z racji funkcji wyłącznie reklamowej i zapisu w umowie, iż za słowa kluczowe i tekst reklamy odpowiedzialność ponoszą reklamodawcy, Google zachęca, by ewentualne spory o użycie znaku towarowego rozstrzygał sam właściciel znaku i reklamodawca. Google może jedynie brać udział – w ograniczonym zakresie – w postępowaniu wyjaśniającym związanym z uzasadnionymi roszczeniami.

Użycie znaków towarowych – wyniki wyszukiwania

Powyższe zasady nie są związane z użyciem znaku towarowego w wynikach wyszukiwania. Zastrzeżenia w takich wypadkach należy wnosić bezpośrednio do właścicieli witryn, w których użyto znaku.

Roszczenia w związku z naruszeniem znaków towarowych

Złożenie oficjalnego zażalenia zobowiązuje jego autora do udostępnienia Google pewnych informacji, które mają znaczenie dla postępowania wyjaśniającego – należy po prostu wykazać prawo do dysponowania znakiem i wnoszenia roszczeń z tego tytułu wobec reklamodawcy.
Jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże nieuprawnione użycie znaku towarowego, ich stosowanie może zostać wstrzymane i zabronione. Jeżeli reklamodawca uzna to za naruszenie jego praw, jest zachęcany do wyjaśnienia sprawy z autorem zażalenia – może się bowiem okazać, że własność znaku nie jest wyłączna. Ponadto właściciel znaku może zezwolić innym podmiotom na jego używanie.

Usunięcie reklamy z niedozwolonym znakiem towarowym może być niemożliwe, jeżeli w reklamie znak nie pojawia się w niezmienionej formie jako słowo kluczowe, czyli wówczas, gdy reklama wywoływana jest na różne warianty kluczowej frazy.
Procedura rozpatrywania zażaleń jest dość złożona i zależna od regionu świata, w którym wyświetla się link. Wskazówek odnośnie składania pisemnego wniosku najlepiej szukać u certyfikowanego specjalisty Google. Ekspert podpowie, kiedy mamy prawo wnosić roszczenia oraz jakich informacji należy udzielić firmie Google, aby pomogła nam ona w postępowaniu wyjaśniającym.

Autor
Maciej Jurek
Ocena artykułu
0.00 - (0 głosów)
Komentarze
Dodaj komentarz
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się