Wyższy standard skuteczności
Blog
Informacje z branży i życia firmy
Wybierz dziedzinę

Sunrise System pozostaje Solidną Firmą

Opublikowano: 15-02-2010
Czas potrzebny do przeczytania: 1:45 min

W VIII edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA, prowadzonej pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Spółka Sunrise System została ponownie poddana weryfikacji przez organy instytucji państwowych, w tym finansowych. Wynikiem kilkuetapowego audytu jest potwierdzenie naszego statusu jako wiarygodnego przedsiębiorstwa w postaci certyfikatu SOLIDNA FIRMA 2009. Certyfikat wręczono podczas Gali Regionalnej 3 lutego 2010, reprezentującemu Spółkę Pełnomocnikowi zarządu, Małgorzacie Kucharskiej-Grochockiej. Przedstawiciele Kapituły Programu przypomnieli przy okazji, że Program ma na celu przede wszystkim:

1. Propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
2. Promowanie najlepszych firm jako partnerów dla: konsumentów, innych podmiotów gospodarczych oraz dla instytucji państwowych.
3. Tworzenie świadomości współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych.
4. Promowanie firm przestrzegających praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji.
5. Wzmocnienie patriotyzmu gospodarczego i pomoc techniczna w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Miło nam poinformować naszych Klientów, Kontrahentów i pracowników, że w ocenie przedstawicieli organów monitorujących zobowiązania publicznoprawne przedsiębiorstw (w tym Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz partnerów biznesowych nasza firma utrzymuje i rozwija wysokie standardy prowadzenia działalności gospodarczej.
Ten certyfikat wiarygodności potwierdza nie tylko brak z naszej strony jakichkolwiek zaległości w regulowaniu zobowiązań, opłacaniu podatków, składek i wynagrodzeń, lecz przede wszystkim eksponuje zaangażowanie Sunrise System w budowanie zaufania w obrocie gospodarczym oraz w relacji pracodawca - pracownicy.

Według słów Patryka Pawełczuka, reprezentującego podczas Gali Regionalnej Wojewodę Wielkopolskiego, SOLIDNA FIRMA to firma, która docenia coś więcej, niż suchy zysk, umiejętnie waży ryzyko i liczy się z rynkowymi realiami.
Mamy świadomość, że ten laur jest weryfikowany przez otoczenie rynkowe codziennie, podczas każdego kontaktu biznesowego - stawiamy sobie więc za cel, by ta potwierdzona wiarygodność była naszą wizytówką.

Autor
Małgorzata Kucharska
Ocena artykułu
5.00 - (1 głos)
Komentarze
Dodaj komentarz
Ostrzeżenie: Uwaga na firmę o podobnej nazwie! Więcej...
Zapoznałem się